Strona główna dyplomu

PROGRAM DYPLOMOWY

Jeziora KaszubskieProgram dyplomowy „Jeziora Kaszubskie” prowadzony jest przez Międzywydziałowe Koło Naukowe Krótkofalowców Politechniki Gdańskiej SP2PZH
http://sp2pzh.cqdx.pl

oraz

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie w Gdańsku

Celem programu jest promocja Kaszub wśród krótkofalowców w Polsce i za granicą oraz propagowanie turystyki po Ziemi Kaszubskiej poprzez zachęcanie krótkofalowców do organizowania wypraw z amatorską radiostacją nad Jeziora Kaszubskie.
Program składa się z dwóch dyplomów podstawowych i nalepek za spełnianie kolejnych warunków regulaminowych oraz wyróżnień specjalnych.
Do dyplomów zaliczane są łączności przeprowadzone po 1 stycznia 2007 roku dowolną emisją, na dowolnych pasmach amatorskich.

Od marca 2009 roku dyplomy i nalepki są bezpłatne.
Wystarczy wysłać zgłoszenie (wyciąg z logu) na adres Managera dyplomów SQ2JSN:

Jarosław Tojza
ul.Tamka 2 d / 49
80-609 Gdańsk
lub jako e-mail sq2jsn@sq2jsn.pl

 
Dyplom Jeziora Kaszubskie w wersji podstawowej wydawany jest za nawiązanie 20 obustronnych łączności z amatorskimi radiostacjami zainstalowanymi nad różnymi jeziorami położonymi na Kaszubach.
Za łączności ze stacjami znad 50 i każdymi następnymi 50 jeziorami przyznawane są nalepki.
Za łączności ze stacjami znad wszystkich Jezior Kaszubskich przewidziane jest Wyróżnienie Specjalne.
Zaliczane są łączności znad jezior o powierzchni powyżej 10 ha z powiatów: bytowskiego, chojnickiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, puckiego, słupskiego i wejherowskiego zamieszczonymi w Wykazie Jezior Kaszubskich będącym załącznikiem do regulaminu.
Zgłoszenie – wykaz łączności weryfikowane będzie na podstawie kopii dzienników stacji pracujących znad jezior.


Dyplom Jeziora Kaszubskie – Wanożnik (Kaszebscze Jezora – Wanożnik) przyznawany jest dla amatorskiej radiostacji pracującej znad 20 różnych Jezior Kaszubskich.
Za pracę znad 50 i każdych następnych 50 jezior przyznawane są nalepki.
Za pracę znad wszystkich Jezior Kaszubskich przyznawane będzie Wyróżnienie Specjalne.
Za pracę znad jeziora rozumie się zainstalowanie stacji nie dalej jak 500 m od linii brzegowej.
Do dyplomu zalicza się praca znad jeziora o powierzchni ponad 10 ha położonego w powiecie bytowskim, gdańskim, chojnickim, kartuskim, kościerskim, lęborskim, słupskim, puckim i wejherowskim zamieszczonym w Wykazie Jezior Kaszubskich będącym załącznikiem do regulaminu.
Jednego dnia liczy się praca tylko znad jednego jeziora.
Stacje pracujące znad jezior proszone są o przesłanie kopii logu na adres sq2jsn@poczta.onet.pl lub pocztą na adres managera programu dyplomowego. Będą one podstawą do zaliczania łączności stacjom ubiegającym się o dyplom Jeziora Kaszubskie.

 

Ostateczna interpretacja regulaminów należy do Managera Programu Dyplomowego Jeziora Kaszubskie.


Poprzednia strona: Strona oficjalna
Następna strona: Wykaz jezior-strona SP2PZH